Завантаження...

Доставка ліків кур'єром та службою доставки «Нова Пошта». Приймання замовлень за телефоном 0-800-307-407

Мікобактеріофаги: коктейль проти туберкульозу

 

На сьогодні доведено потенціал бактеріофагів, які знищують мікобактерії, у контролі туберкульозу, а саме в діагностиці хвороби, запобіганні зараженню, лікуванні. Проте, досі фаготерапія туберкульозу залишається складним завданням через особливості інфекційного процесу, першою чергою, через те, що збудники туберкульозу – мікобактерії – мешкають всередині макрофагів та гранульом, тобто є недоступними чи малодоступними для бактеріофагів. Водночас, на пізніх стадіях хвороби значна кількість мікобактерій може існувати поза клітинами і, відповідно, бути доступними для лікування фагами, що було доведено для інфекції Mycobacterium abscessus.

Потенційною перевагою фагового контролю інфекції Mycobacterium tuberculosis є відносно низька варіабельність клінічних штамів щодо чутливості до фагів. Це означає, що деякі фаги вражають широкий діапазон штамів M. tuberculosis. Застосування бактеріофагів може сприяти скороченню курсу антибіотикотерапії, стати новим інструментом у терапії мультирезистентного (MDR) туберкульозу та туберкульозу з широкою лікарською стійкістю (XDR), захистити нові антибіотики від швидкого розвитку резистентності.

Читайте також: Бактеріофаги проти мікобактерій, фаготерапія туберкульозу

Вчені із Університету Пітсбурга (США) створили фаговий коктейль із п’яти мікобактеріофагів, що мали широку специфічність щодо штамів M. tuberculosis*. Властивості бактеріофагів у складі коктейлю було додатково оптимізовано із застосуванням генетичних та генноінженерних підходів. Зокрема було перетворено лізогенні фаги на літичні (шляхом видалення гена-репресора), розширено коло специфічності фагів, мінімізовано ризик розвитку у бактерій фагорезистентності.

Коктейль ефективно знищував всі протестовані штами M. tuberculosis, окрім L6, що не має широкого поширення та виявляється лише на обмеженій території. До тестування не були залучені деякі інші регіональні штами збудника туберкульозу.

Частота розвитку у бактерій стійкості до фагового коктейлю була низькою. Крім того, коктейль ефективно знищував M. tuberculosis у разі застосування в комбінації з антибіотиками, зокрема бактеріофаги були активними проти антибіотикорезистентних бактерій.

Фаготерапія неодноразово продемонструвала високу безпечність для людини, тож, на думку авторів, доцільним є проведення клінічних досліджень для визначення сфери застосування коктейлів мікобактеріофагів – у широкого кола пацієнтів або лише у певних ситуаціях.

* Guerrero-Bustamante CA, Dedrick RM, Garlena RA, Russell DA, Hatfull GF. Toward a phage cocktail for tuberculosis: susceptibility and tuberculocidal action of mycobacteriophages against diverse Mycobacterium tuberculosis strains. mBio, 2021; 12:e00973-21. https://doi.org/10.1128/mBio.00973-21.