Завантаження...

Доставка ліків кур'єром та службою доставки «Нова Пошта». Приймання замовлень за телефоном 0-800-307-407

Бактеріофаги в сільському та рибному господарстві

 

Бактеріальні хвороби тварин і рослин значно скорочують продуктивність сільського господарствата несуть загрозу здоров’ю людей. Бактеріофаги нині розглядаються як перспективний засіб мікробного контролю в сільському та рибному господарстві. Цій темі присвячено спеціальний випуск журналу «Бактеріофаги: терапія, застосування, дослідження» (PHAGE: Therapy, Applications, and Research).

«Хоча кількість проблем, пов’язаних із бактеріальними хворобами в сільському та рибному господарствах, зростає, від виробників вимагають обмежити застосування антибіотиків. Відповідно, маємо нагальну потребу в антимікробних засобах, які запобігали би цим хворобам, лікували їх, не забруднювали навколишнє середовище, не допускали інфікування людей – працівників господарств та харчових виробництв, споживачів. Бактеріофаги, принаймні частково, можуть вирішити цю проблему», — зазначає Марта Клокі (Martha Clokie), професор мікробіології Університету Лестеру (Велика Британія), головний редактор журналу PHAGE.

Серед тем, що розглядаються в спеціальному випуску журналу:

- Перспективи фагового біоконтролю в сільському та рибному господарстві Індії.

- Застосування фагодіагностики для виявлення бактеріальних патогенів в сільськогосподарському ланцюгу постачань – від ферми до столу споживача.

- Бактеріофаги як засіб біоконтролю збудника хвороб форелі Flavobacterium psychrophilum.

- Ефективність бактеріофагів у боротьбі з токсигенними кишковими паличками, що формують біоплівки, на листовій зелені та огірках.

- Вплив фаготерапії бруцельозу на імунну відповідь у крупної рогатої худоби.

- Вірулентний бактеріофаг Clostridium perfringens– перший бактеріофаг нового роду.

Наразі відкрито повнотекстовий доступ до всіх статей.


PHAGE: Therapy, Applications, and Research– єдиний журнал, що рецензується, присвячений фундаментальним дослідженням бактеріофагів та їхньому застосуванню в медицині, сільському господарстві, ветеринарії, харчовій промисловості тощо.