Завантаження...

Доставка ліків кур'єром та службою доставки «Нова Пошта». Приймання замовлень за телефоном 0-800-307-407

Бактеріофаги в лікуванні автоімунних захворювань печінки

 

Автоімунні захворювання печінки – серйозна проблема сучасної медицини, адже багато пацієнтів не відповідають на існуючу терапію, яка до того ж часто супроводжується тяжкими побічними ефектами. На сьогодні накопичені дані, що свідчать про доцільність використання бактеріофагів з метою відновлення імунного гомеостазу та зменшення запалення при деяких хворобах печінки*

До автоімунних захворювань печінки відносять такі основні нозології як автоімунний гепатит, первинний біліарний цироз та первинний склерозуючий холангіт. Етіологія цих хвороб є складною та малозрозумілою, й автоімунні процеси – це лише одна з ланок їх патогенезу. Імуносупресивна терапія ефективна лише в частини пацієнтів, але у решти задовільної відповіді вона не викликає. Особливо проблематичним є лікування пацієнтів з первинним біліарним цирозом та первинним склерозуючим холангітом.

Останнім часом накопичуються дані про позитивні ефекти застосування бактеріофагів при автоімунних процесах в печінці. Як показали дослідження, при пероральному застосуванні бактеріофаги акумулюються в клітинах Купфера – спеціалізованих  макрофагах печінки, та, модулюючи їх активність, зменшують автоімунне пошкодження органу. Цей підхід безпечний та майже позбавлений ризику побічної дії, що робить його особливо привабливим у порівнянні з традиційною імуносупресивною терапією. Також бактеріофаги знижують в печінці концентрацію реактивного кисню, пригнічують активацію TLR‐4 та NF‐κB та прозапальну та прокоагулянтну активність тромбоцитів. Одночасно вони стимулюють продукцію захисних протизапальних факторів: інтерлейкіну-10, антагоністу рецептору інтерлейкіну-1.

Є дані, що в патогенезі первинного склерозуючого холангіту окрім автоімунного певну роль відіграє інфекційний фактор: руйнування слизової оболонки кишечника токсинами кишкових бактерій сприяє транслокації бактерій в кровообіг, їх потраплянню в печінку та розвитку запалення. Отже бактеріофаги можуть бути корисними і як імуномоделюючі, і як антимікробні агенти.

Так, нещодавно одна з біотехнологічних компаній заявила** про те, що готує до випробувань фаговий препарат для терапії первинного склерозуючого холангіту. Представники компанії зазначають, що при вивченні механізмів порушення функції кишкового бар’єру при даному захворюванні в кишковому мікробіомі пацієнтів було знайдено специфічний штам бактерії Klebsiella pneumoniae, здатний руйнувати кишковий епітелій. Дослідники вважають, що саме цей штам грає важливу роль в патогенезі первинного склерозуючого холангіту. А коли бактерія-мішень відома, саме час створювати ефективний фаговий коктейль для її знищення.

* Górski A, Jończyk‐Matysiak E, Łusiak‐Szelachowska M et al. Therapeutic potential of phages in autoimmune liver diseases // Clin Exp Immunol, 2018, 192(1): 1–6. doi: 10.1111/cei.13092

** BiomX licenses novel targets for phage therapy program