Завантаження...

Доставка ліків кур'єром та службою доставки «Нова Пошта». Приймання замовлень за телефоном 0-800-307-407

Фаготерапія бактеріальних інфекцій у кардіохірургії

 

Пацієнти, які перенесли операції на серці, мають дуже високий ризик інфекційних ускладнень, які можуть стати причиною смертельного результату. Інфекції, асоційовані  з трансплантатами або імплантованими пристроями, часто набувають хронічної форми. Бактерії, що їх спричиняють, мають схильність до утворення біоплівок і тому майже нечутливі до антибіотиків. Додатковим фактором ризику розвитку тяжких інфекційних ускладнень у пацієнтів після трансплантації серця або легень є застосування імуносупресивних лікарських засобів. З урахуванням швидкого поширення світом антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, гостро постає питання пошуку альтернативних методів боротьби з бактеріальними інфекціями. У різних галузях медицини – терапії, кардіології, пульмонології, ортопедії, отоларингології, дерматології – для терапії інфекцій у біоплівках та/або стійких до антибіотиків, все частіше використовують бактеріофаги.

В травні 2020 р. в журналі Antibiotics опубліковано статтю*, де описано досвід застосування препаратів бактеріофагів для лікування восьми пацієнтів з мультирезистентними інфекціями Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae і Escherichia coli після трансплантації або імплантації кардіопристроїв.

Читайте також: Бактеріофаги в лікуванні інфекційного ендокардиту штучного клапану

Вік пацієнтів – від 13 до 66 років, серед пацієнтів 7 чоловіків і одна жінка. У кожного пацієнта виділяли збудника та відбирали специфічних фагів. Фагопрепарати використовували місцево, перорально або інгаляційно в залежності від уражень. Місцево використовували фаги у комбінації із фібриновим клеєм, що складається з фібриногену та тромбіну та має гарні адгезивні та гемостатичні властивості. Тривалість фаготерапії визначали індивідуально.  Фаготерапію проводили на фоні традиційної антибіотикотерапії (яка самостійно не призводила до елімінації збудника).

Ерадикація бактерій-мішеней була досягнута у 7 з 8 учасників.

Виражені побічні ефекти під час проведення фаготерапії не спостерігалися.

Автори статті зазначають, що фаготерапія може бути ефективною у лікуванні у кардіохірургічних пацієнтів бактеріальних інфекцій, що не піддаються традиційній антибіотикотерапії.

* Rubalskii E, Ruemke S, Salmoukas Ch et al. Bacteriophage Therapy for Critical Infections Related to Cardiothoracic Surgery. Antibiotics 2020, 9(5), 232; https://doi.org/10.3390/antibiotics9050232