Завантаження...

Доставка ліків кур'єром та службою доставки «Нова Пошта». Приймання замовлень за телефоном 0-800-307-407

Бактеріофаги у лікуванні хронічного риносинуситу стійкого до терапії

 

У журналі Antibiotics опубліковано огляд*, присвячений перспективам та проблемним аспектам застосування бактеріофагів у пацієнтів зі стійким до лікування хронічним риносинуситом. Зокрема в огляді наведено результати доклінічних та клінічних досліджень у цій сфері

Хронічний риносинусит – поширене захворювання, на яке страждає приблизно кожен десятий європеєць. В частині випадків хронічний риносинусит не піддається ані медикаментозному, ані хірургічному втручанню, що значно погіршує фізичний, соціальний та емоційний стан пацієнтів та збільшує навантаження на систему охорони здоров’я. У патогенезі стійкого до лікування хронічного риносинуситу грають роль біоплівки та порушення мікробної екології слизової верхніх дихальних шляхів, спричинені бактеріями Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa.

В огляді в журналі Antibiotics бельгійські дослідники підсумували результати доклінічних та клінічних досліджень ефективності фагопрепаратів, зокрема ферментів бактеріофагів, у знищенні бактерій, виділених у пацієнтів з хронічним риносинуситом, на тваринних моделях або у терапії таких пацієнтів.

Таблиця 1. Дослідження in vitro ефективності фагів або фагових ферментів щодо бактерій, виділених у пацієнтів зі стійким до лікування хронічним риносинуситом

Автор (рік)

Штами, виділені зі слизової синусів

К-ть паці-єнтів

Фаги

Чутли-вість до фагів

Ефективність

Drilling A. et al. (2014)

S. aureus

66

CT-SA, коктейль
SA1, фаговий монопрепарат

94%
 

90%

Зниження маси біоплівок: 80% після застосування  CT-SA

Drilling A. et al. (2016)

S. aureus

Не визначали

P128, фаговий фермент, що  гідролізує клітинну стінку бактерії

Не визначали

Зниження маси біоплівок: 95.5%

Fong S. et al. (2017)

P. aeruginosa

47

Pa193, монопрепарат
Pa204, монопрепарат
Pa222, монопрепарат
Pa223, монопрепарат
CT-PA, коктейль

73%
53%
73%
71%
85%

Значне зниження маси біоплівок після застосування  CT-PA, Pa222 і Pa223

Drilling A. et al. (2017)

S. aureus

61

P68, монопрепарат
K710, монопрепарат
NOV012, коктейль

74%
59%
85%

Не визначали

Bachert C. et al. (2018)

S. aureus

9

ISP, монопрепарат

Не визначали

Зниження рівня IL-5 через 24 і 72 год, немає значних выдмынностей, порівнюючи з антибіотиками

Zhang G. et al. (2018)

S. aureus

65

Sa83, монопрепарат
Sa87, монопрепарат

69%
71%

Не визначали

Szaleniec J. et al. (2019)

S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, H. influenza

50

Фаг із колекції Biophage Pharma

80%

Не визначали

Ooi M. et al. (2019)

S. aureus

15

AB-SA01, коктейль

80%

Не визначали

 

Таблиця 2. Дослідження на тваринах безпечності та ефективності фагів або фагових ферментів у лікуванні хронічного риносинуситу

Автор (рік)

Патоген

Тварина + метод нанесення

К-ть тварин у досліді

Фаг/препарат

Безпечність

Ефективність

Fenton M. et al. (2010)

S. aureus

Миша, інтраназальна інстиляція

14

Фаговий лізин CHAPk із фага K

Не визначали

Зменшення кіл-ті клітин S. aureus на 2 порядки через 1 год після нанесення

Drilling A. et al. (2014)

S. aureus

Вівця, зрошування фронтальних синусів через міні-трефінації

27

CT-SA
коктейль

Відсутні гістологічні зміни слизової фронтальних синусів

Значне зниження маси біоплівок

Drilling A. et al. (2017)

S. aureus

Вівця, зрошування фронтальних синусів через міні-трефінації

21

NOV012
коктейль

Відсутні гістологічні зміни слизової фронтальних синусів

Не визначали

Fong S. et al. (2019)

P. aeruginosa

Вівця, зрошування фронтальних синусів через міні-трефінації

32

CT-PA
коктейль

Відсутні гістологічні зміни слизової фронтальних синусів

Значне зниження маси біоплівок

 

 

Таблиця 3. Огляд клінічних досліджень безпечності та ефективності фагів або фагових ферментів у лікуванні хронічного риносинуситу (ХР), стійкого до терапії

Автор (рік)

Тип дос-ня

К-ть пацієнтів

Патоген

Режим терапії

Фаги

Безпечність

Ефективність

Mills E. et al.
(1956)

Обсерваційне

ХР, стійкий до терапії (n = 60)

S. aureus

Небулайзер (назальний душ)

Фаговий лізат A-1 і B-7

Про побічні ефекти повідомлення відсутні

Клінічне покращення:
Відмінно: 45%, Добре: 33%,
Задовільно: 17%, Погано: 5%

Weber-Dabrowska et al. (2000)

Обсерваційне

Гнойний синусит (n = 46)

S. aureus, E. coli, Klebsiella,  Proteus, P. aeruginosa та ін.

Краплі пероральні або інтраназально

Специфічні фаги із колекції

Не визначали

Клінічне покращення:
повне одужання: 83%, виражені зміни: 7%,
немає ефекту: 11%

McCallin S. et al. (2018)

Обсерваційне

Здорові носії (n = 21)

S. aureus

Застосування перорально (n = 10) або назально (n = 11)

Монопрепарат антистафілококового фага (n = 21), коктейль Піофаг
(n = 21), плацебо (n = 21)

Повідомлення про побічні ефекти відсутні після назальної терапії; слабкі побічні ефекти (блювання, рідкі випорожнення, підвищення кислотності шлункового соку, слабкий біль у животі,  субфебрилітет) у 4 учасників після пероральної терапії. Зміни показників крові відсутні

Не визначали

Kryukov A. et al. (2019)

Рандомізоване контрольоване

Гострий синусит
(n = 58)

S. pneumoniae, S. aureus, H. influenza, гемолітичністрептококи та ін.

Періопераційне промивання з наступним застосуванням перорально (n = 38); цефалоспорини другого покоління (n = 20)

Полівалентний Піофаг

Про побічні ефекти повідомлення відсутні

Клінічне покращення: відсутні значні відмінності між двома групами через 10 днів лікування

Ooi M. et al. (2019)

Обсерваційне

ХР, стійки до терапії (n = 9)

S. aureus

Інтраназальна високооб’ємна іригація

AB-SA01, коктейль

Слабкі побічні (діарея, носові кровотечі, біль у носоглотці, кашель) ефекти у 3 учасників, всі минули після закінчення лікування. Відсутні зміни в основних показниках життєдіяльності, показниках крові

Поліпшення показників за шкалою Лунда-Кеннеді у всіх пацієнтів. Зниження бактеріального навантаження: 100%.
Ерадикація бактерій: 22%

Lusiak M. et al. (2020)

Обсерваційне

ХР, стійкий до терапії (n = 25)

S. aureus, P. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, E. coli та ін.

Застосування назально (n = 4) або назально + перорально (n = 21)

Специфічний фаг із колекції

Не визначали

Клінічна відповідь:
Позитивна: 32%, Неадекватна: 68%

 

Автори відзначають необхідність подальших, більш масштабних клінічних досліджень фаготерапії стійкого до терапії хронічного риносинуситу. Водночас, вони вказують на регуляторні проблеми, що гальмують такі дослідження, а саме можливість застосування у Західній Європі і США фагів лише як терапії «останньої надії», тобто, коли всі інші методи лікування виявилися неефективними.

У Бельгії у 2019 році було дозволено використання індивідуально виготовлених фагопрепаратів для лікування бактеріальних інфекцій, що важко піддаються терапії. В медичних закладах Бельгії створено спеціальні мультидисциплінарні комісії, що вирішують, які пацієнти матимуть користь від фаготерапії. Для кожного випадку шукають активний фаг, який застосовують за стандартними протоколами.

У висновку автори зазначають, що штами бактерій, виділені у пацієнтів зі стійким до лікування хронічним риносинуситом, у більшості випадків є чутливими до бактеріофагів, незалежно від чутливості до антибіотиків. Крім того. фаги здатні зменшувати масу біоплівок, які продукують S. aureus і P. aeruginosa у цих пацієнтів. І системне, і інтраназальне застосування фагів загалом є безпечним та не викликає серйозних побічних ефектів. Тож, справа за клінічними дослідженнями високого рівня доказовості.

Всі літературні джерела, згадані вище, наявні у списку літератури огляду S. Uyttebroek та співавт., 2021*.

* Uyttebroek S, Onsea J, Metsemakers W-J, Dupont L et al. The Potential Role of Bacteriophages in the Treatment of Recalcitrant Chronic Rhinosinusitis. Antibiotics 2021, 10, 675. https://doi.org/10.3390/antibiotics10060675